Những tác dụng tuyệt vời của sâm Ngọc Linh

Thành phần saponin chủ yếu của Sâm Ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha et Grush) là majonoside R2 (MR2) có tác dụng bảo vệ gan. Đã được đánh giá in vivo trên bệnh viêm gan do D-GalN (D-galactosamine) / ​​lipopolysacarit (LPS) ở chuột. Tiền xử lý chuột bằng MR2 (50 hoặc 10 mg/kg, trong phúc mạc) 12 giờ trước khi tiêm D-GalN / LPS đã ức chế đáng kể apoptosis và ức chế hoại tử gan. Điều quan trọng là, mức tăng của yếu tố hoại tử khối u trong huyết thanh (TNF-α), một chất trung gian quan trọng cho quá trình apoptosis trong mô hình này, đã bị ức chế đáng kể bởi MR2 với liều 50 mg/kg.

Mặt khác, MR2 đã được tìm thấy để bảo vệ tế bào gan chuột nuôi cấy chính khỏi sự chết tế bào bằng cách ức chế apoptosis gây ra bởi D-GalN / TNF-α trong ống nghiệm, bằng chứng là phân tích phân mảnh DNA. Những phát hiện này cho thấy MR2 có thể đã bảo vệ tế bào gan khỏi bị apoptosis thông qua sự ức chế sản xuất TNF-α bằng các đại thực bào được kích hoạt và ức chế trực tiếp apoptosis do TNF-α gây ra.

Tác dụng chống trầm cảm của Sâm Ngọc Linh

Tác dụng chống trầm cảm của majonoside-R2, một thành phần chính của saponin trong nhân sâm Việt Nam: cơ chế hoạt động của tế bào thần kinh.

Majonoside-R2 (MR2), một loại saponin loại ocotillol, là thành phần saponin chiếm ưu thế của nhân sâm Việt Nam. Chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của MR2 đối với những thay đổi về hành vi và sinh lý bệnh do căng thẳng tâm lý như căng thẳng tâm lý do căng thẳng gây ra (căng thẳng CBP), căng thẳng sợ hãi có điều kiện và căng thẳng cách ly xã hội ở động vật thí nghiệm và làm sáng tỏ các cơ chế thần kinh có thể xảy ra bên dưới hành động của hợp chất này.

Mời bạn tham khảo một số chủ đề sau:

MR2 làm giảm căng thẳng CBP và chống sợ do căng thẳng do sợ điều hòa, có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương dạ dày do căng thẳng CBP, và khôi phục hoạt động thôi miên của pentobarbital giảm do căng thẳng CBP hoặc căng thẳng cách ly xã hội. Bằng chứng tích lũy cho thấy sự tham gia của opioid trung ương, Thụ thể GABAA và cơ chế yếu tố giải phóng corticotropin trong tác dụng của MR2. Ở đây chúng tôi xem xét tác dụng chống trầm cảm của nhân sâm Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào tác dụng của MR2 đối với các rối loạn tâm lý do căng thẳng tâm lý.

Tác dụng của sâm Ngọc Linh với giấc ngủ

Tác dụng của majonoside-R2 đối với giấc ngủ pentobarbital và tổn thương dạ dày ở chuột bị căng thẳng tâm lý.

Tác dụng của nhân sâm Việt Nam (VG) và thành phần chính là Majonoside-R2 đối với giấc ngủ do pentobarbital và tổn thương dạ dày ở chuột bị căng thẳng tâm lý đã được kiểm tra. Phơi nhiễm tâm lý trong 30 phút làm giảm đáng kể thời gian ngủ do pentobarbital (50 mg / kg, IP) ở chuột. Chiết xuất VG (50 mg / kg, PO), VG saponin (25 mg / kg, PO) và majonoside-R2 (3,1-12,5 mg / kg, PO và IP) không có tác dụng đối với giấc ngủ pentobarbital ở chuột kiểm soát không bị căng thẳng, nhưng Những thuốc này phục hồi đáng kể giấc ngủ pentobarbital giảm do căng thẳng tâm lý đến mức độ của động vật kiểm soát không bị căng thẳng. Mặt khác, chiết xuất nhân sâm Panax (PG) (50-100 mg / kg, PO) không ảnh hưởng đến giấc ngủ pentobarbital ở những con chuột bị căng thẳng tâm lý. Tác dụng của majonoside-R2 đối với sự giảm căng thẳng do tâm lý trong hoạt động thôi miên của pentobarbital đã bị chặn đáng kể bởi flumazenil (1 mg / kg, IV), một chất đối kháng chọn lọc benzodiazepine. Diazepam (0,1 mg / kg, IP) kéo dài đáng kể giấc ngủ pentobarbital trong các nhóm không bị căng thẳng và căng thẳng tâm lý, và tác dụng của diazepam bị suy giảm đáng kể khi dùng cùng một liều flumazenil. Naloxone (0,5-5 mg / kg, IP), một chất đối kháng opioid, không có tác dụng đối với giấc ngủ pentobarbital ở động vật không bị căng thẳng hoặc bị căng thẳng tâm lý. Tâm lý căng thẳng tiếp xúc trong 16 giờ gây ra tổn thương dạ dày ở chuột. Chiết xuất VG (25-50 mg / kg, PO) và majonoside-R2 (6.2-12.5 mg / kg, PO), cũng như diazepam và naloxone, đã tạo ra tác dụng bảo vệ tổn thương dạ dày ở chuột bị căng thẳng tâm lý.

Tác dụng giảm căng thẳng tâm lý và chống sốc

Saponin thô được chiết xuất từ ​​nhân sâm Việt Nam và thành phần chính của nó là Majonoside-R2 làm giảm căng thẳng tâm lý và chống sốc do sốc chân gây ra ở chuột.
Tác dụng của sâm Việt Nam (VG) thô saponin và majonoside-R2, một thành phần chủ yếu của saponin, đối với căng thẳng tâm lý và chống sốc do sốc chân gây ra trong thử nghiệm pinch đuôi được kiểm tra ở chuột. VG thô saponin (6.2, 12.5, và 25 mg / kg, PO) làm giảm căng thẳng tâm lý – nhưng không gây sốc do phản ứng antinociceptive gây ra căng thẳng, trong khi majonoside-R2 (3, 6.2, và 12.5 mg / kg, PO và ip), cũng như naloxone (2 mg / kg, ip), đã ức chế cả căng thẳng tâm lý và chống sốc do căng thẳng gây ra.

Tiền xử lý với saponin thô (12,5 mg / kg, PO) hoặc majonoside-R2 (6,2 mg / kg, PO) trong 5 ngày sau khi điều trị kết hợp với căng thẳng trong 5 ngày tiếp theo không ảnh hưởng đến sự phát triển của thích ứng với sốc chân nhấn mạnh, nhưng họ đã ngăn chặn đáng kể hành động chống trầm cảm của stress được đo vào ngày đầu tiên, thứ hai và thứ ba trong giai đoạn tiếp xúc với căng thẳng. Majonoside-R2 (6,2 mg / kg, PO) nhưng không phải là saponin thô (12,5 mg / kg, PO) đã ngăn chặn đáng kể sự phát triển của sự thích nghi với căng thẳng tâm lý. Những kết quả này cho thấy rằng saponin thô VG có tác dụng ức chế đối với căng thẳng tâm lý và chống sốc do căng thẳng gây ra bởi thuốc chống hấp thu và majonoside-R2 rất quan trọng đối với hoạt động của saponin.

Mời bạn tham khảo một số chủ đề sau: